Université Libre de Bruxelles

De Université Libre de Bruxelles (ULB) werd 175 jaar geleden gesticht en is net als haar vestigingsplaats intrinsiek kosmopolitisch, een toegangspoort tot Europa en de rest van de wereld. Deze door en door multiculturele universiteit biedt niet alleen studieprogramma's in alle richtingen en op alle niveaus, maar is ook een onderzoekscentrum dat erkenning geniet in de internationale academische gemeenschap. Deze liberale universiteit, een particuliere instelling die door de overheid wordt erkend en gesubsidieerd, is trouw gebleven aan haar originele idealen: het is een instelling die zich inzet voor het verdedigen van democratische en humanistische waarden. De universiteit is een echte stad binnen de stad. Zij heeft drie campussen in Brussel en verwelkomt elk jaar bijna 24.000 studenten. Op de grootste campus, die in Ixelles (Solbosch), zijn de centrale administratie, de meeste faculteiten van de sociale wetenschappen, en de Ecole Polytechnique gevestigd. Op één km afstand ligt de De la Plain Campus met de natuurwetenschappelijke en farmaceutische faculteiten. De faculteiten geneeskunde en volksgezondheid zijn alle op de Anderlecht Campus gevestigd, het toekomstige brandpunt voor gezondheidsgerelateerde wetenschap, pal naast de Hôpital académique Erasme, het academisch ziekenhuis van de ULB. De universiteit heeft ook een campus in de Waalse stad Charleroi, bij het Biopark. Deze campus is gespecialiseerd in biotechnologie.

ULB's dispatching center.

De zakelijke uitdaging

De Université Libre de Bruxelles heeft met het implementeren van een videobewakingssysteem en het toezicht houden op de toegang tot kritieke en beperkt toegankelijke gebieden besloten zich te focussen op de veiligheid van haar campussen.

De ULB ligt in het hart van Brussel en is toegankelijk voor het publiek. Dit maakt de universiteit extra kwetsbaar voor risicovolle situaties, vooral na kantooruren en 's avonds en in het weekend. De universiteit was een pionier met het installeren van noodtelefoons en heeft de veiligheid van haar campussen tot een strategische doelstelling gemaakt. Om deze doelstelling te bereiken, heeft de beveiligingsafdeling van de universiteit een systeem geïnstalleerd waarmee ze de toegang tot kritieke gebieden en plekken met beperkte toegang, vooral gebouwen, kan monitoren. Als onderdeel van dit plan heeft de ULB camera's op strategische plekken geplaatst die opnames doorsturen naar een controlecentrum. Een strategische plek is bijvoorbeeld de toegangsdeur van een gebouw dat zoals elk gebouw met een pasje moet worden geopend. Een andere strategische plek is bij de noodtelefoons die op maat zijn gemaakt voor de universiteit. Op het moment dat er over werd gegaan van analoog naar digitaal bood de originele installatie niet de configuratieflexibiliteit van een IP-systeem, flexibiliteit die vereist was om te voldoen aan de eisen die de ULB had gesteld.

De beveiligingsteams van de ULB hebben gekozen voor recente ontwikkelingen op het gebied van videobewaking. Ze hebben nieuwe projectspecificaties gedefinieerd om de implementatie van een nieuwe en verbeterde oplossing te ondersteunen, een oplossing waarmee ze hun originele systeem zouden kunnen behouden. Deze oplossing moet efficiënt werken—, in het bijzonder met het originele telefoonnetwerk van het stertype—, en tegelijkertijd gedecentraliseerder zijn en upgrades met betrekking tot het volume en de integratie van nieuwe technologieën bieden.

De beveiligingsvereisten van de ULB

“Misdaad weren van de campus”, antwoordde Jean-Philippe Charlier, Manager Beveiliging van de ULB, op de vraag naar de doelstellingen van zijn team. Om dat te kunnen doen, moest het systeem dat werd geïmplementeerd deuren op afstand kunnen beheren en controleren. Bijvoorbeeld met een op een schema gebaseerd systeem voor toegang voor studenten buiten de college-uren. Het moest het ook mogelijk maken dat een ieder die in gevaar verkeerde of risico liep het controlecentrum kon waarschuwen. Het controlecentrum moest vervolgens op basis van de ontvangen opnames en het noodsituatieniveau bepalen hoe er moest worden gereageerd. Om optimaal efficiënt te kunnen functioneren, moet het systeem 24 uur per dag en 7 dagen per week een overzicht bieden van campussen en de verschillende camera's synchroniseren om elke verdachte activiteit te kunnen volgen, bijvoorbeeld de route die door de verdachte is gevolgd. De beveiligingsmedewerkers bepalen of ze onmiddellijk tot actie overgaan of de video op een later tijdstip naar de politie sturen.

Het eenvoudig aan kunnen maken en wijzigen van gebruikersprofielen is ook belangrijk. De Belgische wetgeving definieert gebruikerstypen met verschillende rechten, en dat heeft als gevolg dat niet iedereen de live-beelden mag bekijken. Een andere vereiste: alle oproepen die te maken het met de veiligheid moeten naar het controlecentrum dat is gevestigd op de Solbosch Campus worden gestuurd. Automatische beantwoording van oproepen gedaan via een van de noodtelefoons die over de hele campus te vinden zijn, en die alle visueel monitoren via een geïntegreerde IP-camera mogelijk maken en zijn verbonden met een intercom en een alarmsysteem waardoor beveiligingspersoneel snel kan optreden, is een andere vereiste.

Ten slotte wil de universiteit een open technologie die gemakkelijk te upgraden en te integreren is binnen het bestaande systeem.

De perfecte oplossing

Zodra de projectspecificaties waren vastgesteld, en nadat een eerste installatie niet aan alle vereisten voldeed, wendde de ULB zich tot Damovo, een bedrijf waarmee de universiteit al meer dan 15 jaar samenwerkt op het gebied van het telefoniesysteem en dat op de hoogte is van de verschillende niveaus van het systeem. Gezien de vereisten voor het openen en bedienen van het bestaande netwerk van het stertype, en de overgang van analoog naar IP, stelde Damovo de Omnicast-videobewakingsoplossing van Genetec voor. Genetec biedt een open architectuur en de mogelijkheid verschillende gebruikersprofielen te beheren; de beveiligingsbehoeften van alle campussen zijn immers niet gelijk.

De eerste fasen van het installeren van de oplossing van Genetec, het installeren van vier camera's die bijna onmiddellijk naar wens functioneerden, overtuigden de beveiligingsoplossing van de universiteit. Er zijn nu 120 camera's operationeel (de meeste van Bosch), waaronder 80 op de hoofdcampus Solbosch. De Genetec Omnicast-oplossing optimaliseert de camerafuncties, zelfs bij de oudste modellen. “Wat ons het beste beviel was de mogelijkheid onze originele camera's en bestaande systeem te kunnen gebruiken voor talloze nieuwe functies”, specificeerde Jean-Philippe Charlier, Manager Beveiliging van de ULB.

Vier servers, die vanwege veiligheidsredenen op verschillende locaties zijn geïnstalleerd, slaan de opnames op. Een voorbeeld:

De lokale archiver in Gosselies slaat de beelden op om bandbreedte te minimaliseren. Zelfs als verschillende operators live-beelden bekijken, zorgt het multicast-IP-protocol er toch nog voor dat de bandbreedte die door het ULB-netwerk wordt gebruikt tot een strikt minimum wordt beperkt. De operators, die in Brussel zijn gevestigd, kunnen dankzij de goedgeorganiseerde gebruikersstructuur van Omnicast de camera's in volgorde van prioriteit bekijken.

De functie “automatische directory-failover” is binnen de ULB geïntegreerd. Dit helpt ervoor te zorgen dat het videobewakingssysteem permanent online is, onafhankelijk van de status van het netwerk.

De beelden worden opgeslagen op vaste schijven van het RAID-type met een enorme capaciteit. De enige beperking die geldt is de beperking die de Belgische Privacycommissie oplegt met betrekking tot de opslagduur voor beelden.

Veertien clientstations (inclusief 11 beeldschermen) die zich in het controlecentrum bevinden, werken dag en nacht en worden bewaakt door Damovo. Snelle interventie is gegarandeerd door een servicecontract waarin ook bepalingen met betrekking tot software-upgrades van alle componenten zijn opgenomen.

Een van de grootste voordelen van de softwareontwikkelingskit (SDK, Software Development Kit) van Genetec is de integratie van het intercomsysteem (Stentofon IP-station) dat wordt beheerd in de vorm van Omnicast-alarmen. Dankzij het intercomsysteem kunnen operators, wanneer ze een melding krijgen van een bepaalde deur, parkeerslagboom of noodtelefoon, onmiddellijk de ontvangen opname bekijken en zo snel mogelijk ingrijpen.

De permanente oplossing die door het totale videobewakingssysteem wordt geboden, moet een logische reactie zijn op de behoeften zoals deze door de gebruikers worden aangegeven. “We willen niet dat de hele campus wordt afgedekt met camera's, maar als er een nieuw gebouw wordt gebouwd, of we identificeren een zone die potentieel gevaarlijk is, dan dienen we bij de autoriteiten een verzoek in voor nieuwe camera's.” Dit kan moeiteloos dankzij de eenvoudige integratie van de Omnicast-oplossingen van Genetec.

De voordelen

Het gebruik van de Omnicast-oplossing van Genetec, die vijf jaar geleden is geïnstalleerd, betaalt zich uit voor de ULB. Voor de gebruikers bestaat het grootste voordeel uit het enorme gemak en de flexibiliteit die Omnicast in het dagelijks gebruik biedt. De open architectuur is bijzonder handig wanneer defecte apparatuur moet worden vervangen en nieuwe apparatuur dient te worden geïnstalleerd.

De geoptimaliseerde synchronisatiefuncties van de verschillende camera's zijn een groot pluspunt als verdachte activiteiten moeten worden nagegaan en de politie hulp moet worden geboden. Het beveiligingsteam van de ULB kan nu veel eenvoudiger en sneller een voorbeeld van beelden bekijken en elke significante gebeurtenis controleren. Dit heeft tot gevolg dat de samenwerking met de autoriteiten wordt verbeterd en de laatstgenoemden specifieke informatie over veiligheidsincidenten kan worden toegezonden. De systemen van Genetec garanderen de volledige betrouwbaarheid van de gegevens. “Ze waarderen onze hulp bij gevallen van diefstal en mishandeling op de campus en de video's die we opnemen helpen hen enorm bij het onderzoek.”

Het systeem is ook efficiënt gebleken in die gevallen dat het de autoriteiten de mogelijkheid bood op te treden bij potentieel kritieke situaties. Zowel de studenten als hun ouders zijn goed te spreken over het systeem, dat door hen als een waardevolle service wordt beschouwd. Dit helpt het veiligheidsgevoel te verbeteren van een ieder die deel uitmaakt van de universiteitsgemeenschap.

Tenslotte heeft de videobewakingsstrategie die door de ULB is geïmplementeerd, en haar keuze voor de oplossingen van Genetec, het beeld van de universiteit als pionier op het gebied van beveiliging, in het bijzonder in de academische wereld, verder versterkt. De ULB is immers de enige universiteit van deze omvang die een uitgebreide beveiligingsafdeling heeft die zich uitsluitend bezighoudt met beveiliging en toezicht op de campus.

“We willen ons systeem in de toekomst uitbreiden door nieuwe gebouwen toe te voegen aan het systeem. Het mooie van Omnicast is dat nieuwe camera's één-voor-één kunnen worden geïntroduceerd. Dankzij deze flexibiliteit kunnen we doen wat we willen”, concludeert Jean-Philippe Charlier.

De integratie van Synergis en Omnicast maakt het de noodtelefoons mogelijk met meerdere contacten en centra te werken. De HID-over-IP-controllers maken onderhoud en monitoring van verschillende locaties op een afstand van verschillende kilometers mogelijk.

Dit vereenvoudigt ook de integratie met andere systemen zoals ControlMaestro, zodat gebeurtenissen op bestaande, externe beheerschermen kunnen worden gevolgd. Programmeren is veel eenvoudiger geworden dankzij het feit dat de systemen van Synergis en Omnicast door dezelfde aanbieder worden geleverd.

Afbeeldingen Université Libre de Bruxelles

Camera's worden ingezet op strategische locaties. Camera's worden ingezet op strategische locaties.

Noodtelefoons met intercom en camera's zijn overal op de campus geïnstalleerd. Noodtelefoons met intercom en camera's zijn overal op de campus geïnstalleerd.

Omnicast
Synergis
Onderwijs